De outfit voor je benen - iedere maand twee panty's om van te houden

Wettelijke bepalingen

Gambettesbox.com wordt uitgegeven door GBE&W SAS, dat een kapitaal heeft van 30.000 euro en geregistreerd is in het Handels- en beroepsregister, RCS, van Parijs onder het nummer 789533353 en met intracommunautair btw-nummer: FR42 789 533 353,  het hoofdkantoor is gevestigd op 13 boulevard de Rochechouart in Parijs (75009). De website wordt gehost door Octopuce, 25 rue Popincourt 75011, Parijs.

Het doel van dit document is om de algemene voorwaarden voor het gebruik van de diensten van Gambettesbox.com vast te leggen. Naarmate de site verandert, behouden wij ons het recht voor om deze voorwaarden te wijzigen en wij vragen je dan ook om de voorwaarden regelmatig te raadplegen.

Alle redactionele content en illustraties op deze site zijn beschermd door de Franse wetgeving en internationale verdragen (Berner Conventie, Intellectuele Eigendomscode Boek 1). Ze mogen niet worden gekopieerd zonder de uitdrukkelijke toestemming van GBE&W SAS. Het hergebruik van de redactionele content of de site zelf, voor welk doel dan ook, is ten strengste verboden.

De verspreiding van informatie afkomstig van deze site is echter wel mogelijk voor niet-commercieel gebruik, maar alleen met toestemming van GBE&W SAS, en op voorwaarde dat deze niet wordt gewijzigd. Deze machtigingen tot gebruik worden per geval verleend. Stuur je verzoeken naar [email protected].

De informatie die we verzamelen is afkomstig uit de vrijwillige aanmelding op onze mailinglijst. De door jou verstrekte informatie wordt nooit met derden gedeeld.

Met het oog op het respecteren van de privacy van haar gebruikers, verbindt GBE&W SAS zich ertoe om ervoor te zorgen dat het verzamelen en verwerken van persoonlijke informatie, uitgevoerd binnen deze site, gebeurt in overeenstemming met de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot informatietechnologie, bestanden en vrijheden, bekend als de wet "Informatietechnologie en vrijheden".

In overeenstemming met artikel 34 van de Franse wet op de gegevensbescherming van 6 januari 1978 heb je het recht om je gegevens in te zien, te corrigeren, te wijzigen en te verwijderen. Je kunt dit recht uitoefenen op de site, op de uitschrijvingspagina of door rechtstreeks contact op te nemen met GBE&W SAS op het volgende adres: [email protected] .

Als je vragen hebt over deze juridische kennisgeving, kun je ook contact met ons opnemen op het eerder genoemde adres.